Setene er pussa med Deltasliper, først grovt papir (60) og så 120. Deretter har de fått en omgang med pussesvamp før vask og tørk. Disse setene er såpass merket av tidens tann at de ikke blir strøkne med denne fremgangsmåten. Men de blir betydelig bedre :-)