Tre solide, men godt brukte stoler trenger et ansiktsløft. Her velger jeg seterbrunt, men vil beholde setene umalte. De skal pusses grundig og lakkes med Bistrotlakk.