Hver skuffe har ett håndtak. Jeg ønsker å to. Derfor skal hulla tettes. Her borrer jeg opp de gamle hulla for å få plass til treplugger.