Etter grunning lager jeg slitekanter med kloss og fint pussepapir (120). Dette er egentlig ikke nødvendig ettersom toppstrøket mangler, men jeg syns det er lettere å få til fine slitekanter tilslutt hvis en har pussa vekk noe underveis.