Skatollet er demontert så langt som mulig og er nå i 19 deler, med smått og stort. Alle delene er pussa grundig og vaska. Ettersom "innmaten" i øvre del ikke kan tas ut, har jeg tatt av bakveggen for å komme bedre til med pussing og maling.