Deretter pusses det grundig med sandpapir i treverkets lengderetning.