"Folklore": 3 djupe tallerkener Ø19,5 samlet for kr125.