Siri Gjerdalen er flott i blått. Nice drakt i 3 deler tl 169 kr.