12 år på Hjørnet

Bruktbua på Hjørnet er et enkeltpersonforetak uten ansatte, eid og drevet av Edel Bakken. Butikken ble åpnet 5. juni 2008 og er altså inne i sitt 13. år. Foretaket er heltidsjobb og levebrød og derfor momspliktig, men butikken holder likevel et konkurransedyktig prisnivå.