Emaljerte kjeler kr 75-125. De to fremste er solgt.