Royal Alma Staffordshire Ironstone: 91 deler, kr 450 = kr 5 pr del: 17 kopper, 22 skåler, 24 asjetter Ø16,5, 7 asjetter Ø20,5, 4 tallerkener (slitte) Ø23, 15 tallerkener Ø25,5 og 2 eggeglass. Dessertskåler og djupe tallerkener er solgt. Delesalg kr 10 pr. del.