Modern House: 4 kuverter à kr 39. 2 kopper ekstra à kr 19 og 2 asjetter à kr 10.