Folkedansere fra Valdres: 2 TV-sett med krakelerte kopper à kr 100.