Siste finish av marmoreringen på tredje og siste kursdag. Så skal møblene fraktes hjem der de skal få toppstrøket på alt som ikke er marmorert. Når dette er tørt, skal dører og beslag monteres. Treknotter skal grunnes og marmoreres. Da er møblene endelig klare for salg.