Kanne H16 kr 125. Lite nag på tuten, derav prisen. Anno 1920-54.