Urne H23 fra Vassfarstua, signert Line -94, kr 95.