"Thor" fra Høvik: Stettefat H18 Ø24 kr 200. Nag på stetten, derav prisen.