Gefle "Smyrna": 2 djupe tallerkener Ø19 à kr 39. 3 flate tallerkener Ø24 m/bruksslitasje à kr 15.