Kahla teservise: 9 kuverter + fløtesett kr500. Framstår som ubrukt.