Kahla teservise: 9 kuverter + fløtesett kr400. Framstår som ubrukt.