Kahla: 9 tesett + fløtesett kr 650. Framstår som ubrukt.