Junker barometer med klokke, gradestokk og hydrometer kr 450. H82.