Hjørneskap H167 B78 D49 kr500. Mangler ei list nederst, derav prisen.